Obsługa techniczna nieruchomości

Nawet nowe budynki potrzebują regularnej obsługi technicznej nieruchomości. Są to niezbędne działania poprawiające komfort użytkowania budynków i terenów je otaczających oraz, co ważniejsze, bezpieczeństwo mieszkańców.

Nasza oferta obejmuje:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych,
 • egzekwowanie terminów realizacji zgłoszeń,
 • zapewnienie przez całą dobę usługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresieinstalacji elektrycznych, CO, gazowych i wodno-kanalizacyjnych,
 • zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,
 • pielęgnacje terenów zielonych,
 • zapewnienie wywozu nieczystości stałych,
 • zapewnienie (na koszt Wspólnoty) usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych (domofony, alarmy i inne instalacje).

Wszystkie prace wykonywane są przez nasz rzetelny i doświadczony zespół lub sprawdzonych wykonawców specjalizujących się w konkretnych działaniach.

ludzie podają sobie ręce

mechanik przy samochodzie

Organizacja prac remontowych na osiedlu

Firma Jocker sprawuje kontrolę nad organizacją prac remontowych na osiedlu. Usługa jest kompleksowa i obejmuje szeroki zakres działań, od wyszukiwania ofert firm budowlano-remontowych, do odbioru zrealizowanej naprawy lub renowacji. Na każdym etapie przeprowadzona jest kontrola i sprawowany jest nadzór nad zatrudnionymi wykonawcami.

Etapy prac remontowych organizowanych przez zarządcę nieruchomości:

 • pozyskiwanie ofert wykonawców,
 • podejmowanie decyzji i uchwał dotyczących wyboru realizatora prac,
 • zawieranie umów w imieniu wspólnoty,
 • nadzór nad przeprowadzanymi pracami,
 • odbiór i rozliczenie się z wykonawcą.