Administracja nieruchomości

Lista obowiązków w zakresie administracji nieruchomości jest długa, dlatego warto sięgnąć po profesjonalne wsparcie. Oddelegowanie zadań związanych z obsługą nieruchomości zewnętrznemu zarządcy odciąża mieszkańców i zmniejsza ryzyko popełniania błędów w zakresie zarządzania, które mogą generować dodatkowe koszty lub wpływać na pogorszenie stanu nieruchomości. Wszystkim szukającym rzetelnego i terminowego administratora, rekomendujemy poznanie szczegółów naszej oferty. W firmie Jocker świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dbając o to, by budynki i otaczające je tereny były zadbane, bezpieczne i komfortowe w użytkowaniu dla każdego mieszkańca.

Co obejmuje obsługa administracyjna nieruchomości?

Klienci firmy Jocker mogą liczyć na profesjonalną obsługę administracyjną nieruchomości. W ramach usługi tej mieszczą się zarówno sprawy wewnętrzne wspólnoty, jak i reprezentacja jej przed podmiotami zewnętrznymi. Oto co możemy zaoferować.

Firma Jocker zajmuje się administrowaniem budynkami oraz nawiązywaniem współpracy z firmami zewnętrznymi, które świadczą usługi budowlane, sprzątające, elektryczne itp. Korzystając z tego typu pośrednictwa, mieszkańcy administrowanych budynków mogą liczyć na współpracę z rekomendowanymi firmami wykończeniowo-budowlanymi oraz przedsiębiorstwami dostarczającymi usługi i media. Firma Jocker zajmuje się przygotowaniem umów i prowadzeniem dokumentacji działań wykonywanych przez firmy zewnętrzne. Jest również odpowiedzialna za nadzór nad pracami wykonywanymi na terenie należącym do spółdzielni. Wykonawcy i dostawcy mediów są wybierani, biorąc pod uwagę jakość i cenę oferowanych przez nich usług.

ręka z długopisem

kobieta podpisuje dokument

Zakres obowiązków firmy Jocker w ramach administracji nieruchomości

Administracja nieruchomości obejmuje:

 • przygotowanie i organizację zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
 • bieżące prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty,
 • przygotowywanie pod względem merytoryczno-formalnym umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami,
 • dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty,
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie objętym zapisami Ustawy o własności lokali,
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami, wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali,
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego zarządzania nieruchomościami - doradztwo i pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości,
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru dostawców i wykonawców,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z zapisami Ustawy prawo budowlane,
 • przygotowanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków wraz z urządzeniami stanowiącymi ich wyposażenie,
 • bieżąca obsługa techniczna, w tym okresowa kontrola stanu technicznego nieruchomości,
 • przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór nad pracami podmiotów wykonujących prace remontowe, dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty.

dokumenty i długopis

Zalety powierzenia administracji nieruchomości firmie Jocker

Współpraca z profesjonalnym zespołem zarządców nieruchomości z firmy Jocker w Łodzi i okolicach to gwarancja wielu korzyści. Oto najważniejsze z nich:

 • bezbłędne dokonywanie czynności formalnych,
 • terminowe realizacje prac konserwacyjnych i przeglądów technicznych budynków,
 • dostęp do całodobowego serwisu technicznego,
 • najkorzystniejsze warunki negocjacji z dostawcami mediów,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy prawnej oraz doświadczenia w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów prawnych i finansowych,
 • przejrzysta księgowość,
 • nowe możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i dostosujemy ofertę do konkretnych potrzeb.